Tjänster kring SAP-lösningar

Våra konsulter är SAP-specialister med djup förståelse för olika branscher och relaterade affärsprocesser. Vår genomsnittliga erfarenhet av SAP är idag ca 14 år. Vi har erfarenhet av SAP-uppdrag inom flertalet branscher såsom dagligvaruhandel/retail, telekom, verkstadsindustri, energi, läkemedel, offentlig sektor samt transport och spedition.

Zuite erbjuder SAP-tjänster och roller såsom:

  • SAP-förstudie och implementationsprojekt
  • Mergers and Acquisitions (M&A) SAP transformation
  • Utrullningsprojekt
  • Hantering av affärs- och IT-krav
  • Projektledning
  • Lösningsarkitekter
  • SAP-linjeroller
  • Paketerade lösningar