Tjänster kring Process- och verksamhetsutveckling

Effektiv process- och verksamhetsutveckling kräver en integrerad kunskap om bransch, processer och IT.

Zuite erbjuder sådan integrerad och kvalificerad kompetens genom roller/uppdrag såsom:

  • Förstudier och business case
  • Hantering av affärs- och IT-krav
  • Mergers and Acquisitions (M&A) SAP transformation
  • Processdesign
  • Projektledning
  • IT-lösningsarkitektur
  • Organisationsutveckling
  • Linjeroller