SAP S/4 HANA  – Morgondagens Business Suite. Din berättelse redan idag!

Om man lyssnar till ”evangelisterna” inom tech kommer S/4 HANA, jämte andra applikationer, att förändra ditt ERP landskap i betydande omfattning. Zuite håller med om det och vi är din officiella SAP-partner på resan till att nyttja all kraft i S/4 och realisera fördelarna som det medför

SAP S/4 HANA gör tänkbara teknologiska förbättringar möjliga genom att exempelvis nyttja molnlösningar, SAP Fiori, AI och RPA. Delar av sådan teknologi finns tillgänglig redan idag, men S/4 HANA ökar omfattningen och djupet av tillämpningen av dessa teknologier som gör att din verksamhet kan nyttja sin fulla potential, nu och i framtida affärsutmaningar

Använder ni SAP redan idag finns många beslut som skall fattas inför skiftet, vilket kan göras i flera olika scenarios beroende på nuvarande landskap och strategisk riktning. Men, det råder ingen tvekan om att S/4 inom kort kommer vara en punkt på er agenda, kanske också den viktigaste inom överskådlig framtid

Kontakta oss så orienterar vi med er kring vilka steg som bör tas och vi är med er i själva genomförandet. Vi är officiell SAP-Partner

Tillsammans skriver vi er SAP S/4 HANA berättelseZuite – writing the best SAP stories since 2006